Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng A.005 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: phongkhtc@uel.edu.vn
Điện thoại: (08) 37244555 (6321)
Fax: (08) 37244500Tổng truy cập: 306,210

16,033